Prof. Dr. Mustafa Aydın

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye), Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Prof. Dr. Mustafa Aydın, Lancaster Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar alanında yüksek lisans ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora eğitimi aldı. Michigan Üniversitesi (1998), Richardson Institute for Peace Studies (1999), Harvard Üniversitesi (2002), Atina Üniversitesi (2003), Avrupa Birliği Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (2003) ve Institute for Human Sciences’da (2018) misafir araştırmacı olarak bulundu. 1994–2005 arasında Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve 2005-2009 arasında TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı yapan Aydın, 2010-2018 arasında iki dönem Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüttü. Halen Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi olan ve aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı ile World Council for Middle Eastern Studies Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdüren Aydın, ayrıca Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi, Türk-Yunan Forumu, Global İlişkiler Forumu, Uluslararası Araştırmalar Topluluğu, Türk Atlantik Konseyi, Siyasi İlimler Türk Derneği ve Avrupa Orta Asya Araştırmaları Derneği üyesidir. Akademik hayatının yanı sıra, aralarında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkistan Masası Başkanlığı (1999-2003), Uluslararası Politika Araştırmaları Enstitüsü Direktörlüğü (2005-2011) ve Uluslararası Karadeniz Komisyonu Eş-Başkanlığı (2010) ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırmalar ve Etütler Merkezi, International Center for Black Sea Studies, Hellenic Center for European Studies danışmanlığının da bulunduğu çok sayıda ulusal ve uluslararası düşünce kuruluşunda görevler almış olan Profesör Aydın’ın akademik ilgi alanları Uluslararası Politika, Dış Politika Analizi, Güvenlik Çalışmaları ile Orta Asya, Kafkaslar, Karadeniz, Orta Doğu ve Türkiye dış ve güvenlik politikalarıdır.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mustafa Aydın is a Professor of International Relations at Kadir Has University (Istanbul), and the President of International Relations Council of Turkey. Previously, he worked at Ankara University (1994-2005) and Economy and Technology University (2005-2009), and was the Rector of Kadir Has University between 2010 and 2018. Professor Aydın was guest researcher and/or lecturer at Michigan (1998), Harvard (2002, Fulbright fellow), and Athens (2003, Onassis Fellow) universities, as well as at Richardson Institute for Peace Studies (1999, Unesco Fellow), the EU Institute for Security Studies (2003) and the Institut für die Wissenschaften vom Menschen (2018). He is a member of the European Academy of Sciences and Art, Greek-Turkish Forum, Global Relations Forum, European Leadership Network, International Studies Association, Turkish Atlantic Council, and the Turkish Political Sciences Association. He was member of Economy and Foreign Policy Study Group of the President of Turkey (2003-2009), Co-Coordinator of the International Commission on Black Sea (2010); and Director of International Policy Research Institute (2005-2011). Prof. Aydın’s areas of interest include international politics, foreign policy analysis, security issues related to Central Asia, Caucasus, the Black Sea and the Middle East, as well as Turkish foreign and security policies. Some of his works are International Security Today; Understanding Change and Debating Security (with K. Ifantis, 2006); Turkish Foreign and Security Policy (2006); Turkish Foreign Policy; Old Problems, New Parameters (2010); and Non-Traditional Security Threats and Regional Cooperation in the Southern Caucasus (2011).