Türkiye'nin Yükseköğretimde Kalite Arayışı Emekliyor

30 Temmuz 2012

Nitelikli öğrenci ve öğretim elemanına sahip olmak, çağa uygun eğitim yapmak ve mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırmak için üniversitelerin temel aracı kalitenin artılılmasıdır. Alana kalite güvencesi getirmek ve işbirlikleri geliştirmek amacıyla kurulan Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu bu yönde atılan önemli bir adım olmakla birlikte, kalite konusunda Türkiye'deki çalışmaların henüz emekleme döneminde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Yükseköğretimde kalıcı kalitenin ölçütü; üniversitelerin eğitimöğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarındaki başarılarıdır. Bunlardan birinin zayıf kalması üniversitenin işlevini tam olarak yerine getiremediğini gösterir. Bu çerçevede atılacak adımların bütün olarak düşünülmesi ve kaliteye ulaşma için tüm alanlarda başarı gösterilmesi gerekir. Bu yolda insan kaynakları yönetiminden fiziksel altyapı ve donanıma, kurum kültüründen mevzuata uzanan çok sayıda değişkenin olduğu da unutulmamalıdır.

Yazının devamı için tıklayınız

(Panorama KHAS, Sayı 7, Yaz 2012, s. 8-11)