Özel Sayı: Uluslararası İlişkilerde Kuramsal Okumalar, Cilt 12, Sayı 46, 2015

01 Aralık 2015

Uluslararası İlişkiler’in (Uİ) “büyük tartışma”larının sona erdiğine dair görüş alanın yazarlarının büyük çoğunluğu tarafından dile getirilmektedir. Bugün disiplinin ana dergilerinde büyük kuramsal tartışmalara yapılan atıflar önemli ölçüde azalmıştır ve en kayda değer münazaralar kuramlar/paradigmalar arasında değil, daha ziyade aynı kuramı benimseyen yazarlar arasında sıklıkla da ampirik çalışmalar üzerinden gerçekleşmektedir. Bu çalışma, Uluslararası İlişkiler’in “büyük tartışma”larının sakıncalarını ve Uİ yazınındaki “büyük tartışma”lara geri dönüş sorgulamalarını ortaya koyarak, Uİ’nin dünyada ve Türkiye’deki mevcut durumu ve geleceğine dair görüşler içermektedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışma “büyük tartışma”lara bugüne kadar konu olan ve gelecekteki tartışmaların da temelini oluşturacak ana akımları okuyuculara yeniden hatırlatmak üzere hazırlanan bu özel sayıya giriş makalesi olarak kaleme alınmıştır.

  

CİLT 12, SAYI 46, 2015

ÖZEL SAYI: Uluslararası İlişkilerde Kuramsal Okumalar

Misafir Editörler: Mustafa AYDIN ve Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE

Uluslararası İlişkiler Kuramlarında Ana Akımlara Yeniden Bakış

Mustafa AYDIN ve Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE

Uluslararası İlişkilerde Bilimsellik, Metodoloji ve Yöntem

Nil S. ŞATANA

Liberalizm: Bir Yazın Değerlendirmesi

Lerna K. YANIK

Rejim Teorileri

Sevilay Z. AKSOY

Güç ve Karşılıklı Bağımlılığı Yeniden Ele Almak

Robert O. KEOHANE ve Joseph NYE, Jr.

Eleştirel bir Literatür Değerlendirmesi: Dışlamadan Sınırlı Tanımaya, Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Marksizm

İlhan UZGEL ve Nazan BEDİRHANOĞLU

Gramsci, Cox ve Hegemonya: Yerelden Küresele, İktidarın Sosyolojisi Üzerine

Mehmet Akif OKUR

Post-Yapısalcı Yaklaşımlar ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları

Senem AYDIN DÜZGİT

Bölgeselcilik ve İnşacılık: Kazanımlar ve Vaatler

Bahar RUMELİLİ

 

İçeriği okumak için tıklayınız