İslam Örneğinde Küreselleşen Dünyada Kimliğe Dayalı Güvenlik Tehditleri

01 Ağustos 2008

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 18, YAZ 2008

Mustafa AYDIN* ve Sinem AÇIKMEŞE**

Bu makale, grup kimliği temeli olarak İslam dini ile uluslararası güvenliğe tehdit olarak ortaya çıkan siyasal İslam arasındaki bağlantı özelinde kimliğe dayalı güvenlik tehditlerinin etnik, dinsel ve medeniyetlere ilişkin boyutları ve bu tehditlerin küreselleşmeyle ilişkisini incelemektedir. Çalışma, her ne kadar İslam çeşitli tarihsel nedenlerle Batı dünyası tarafından zaman zaman bir tehdit olarak algılanmışsa da, Huntington’ın medeniyet kimliği anlayışına dayalı “İslami tehdidin” bir mit olduğunu savunmaktadır. Buna karşılık, kimliklerini bir din olarak İslama dayalı tanımlayan bazı radikal grupların ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde güvenliğe tehdit oluşturabileceklerini de ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, İslam, Medeniyet, Küreselleşme, Kimlik

------------------------

* Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

** Araştırmacı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi & Doktora Adayı, Avrupa Toplulukları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara Üniversitesi

Makalenin detayları ve pdf versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.