Strateji ve Güvenlik

21 Ekim 2012

Bireylerin varlıklarını sürdürebilmek için su ve yiyecek kadar temel ihtiyaçlarından birisi olan güvenlik, 1940’lardan bu yana Uluslararası İlişkiler disiplininin ana araştırma meseleleri arasında yer alır. Soğuk Savaş yılları boyunca Stratejik Çalışmalar çatısında strateji, savaş, jeopolitik ve caydırıcılık kimi çeşitli kardeş kavramlarla birarada anılan ve devlet-merkezli, askeri sorunlara odaklanan güvenlik kavramı, Soğuk Savaşın son dönemlerinde çehre değiştirdi. Özellikle de, Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte birey ve toplum güvenliği ya da çevre, gıda, sağlık, enerji güvenliği örneklerinde olduğu gibi farklı sıfatlarla anlamlandırılan bir kavrama dönüştü. Güvenlik kavramı çerçevesinde gelişen ve Stratejik Çalışmaların dar kalıbından sıyrılarak, Güvenlik Çalışmaları adını alan disiplin ise, devlet ötesinde bireyden uluslararası sisteme kadar farklı aktörlerin geniş bir gündem çerçevesindeki sorunlarını ele alan bir çalışma alanı görünümünü kazandı. Dünyanın saygın üniversitelerinde önceleri Strateji, Stratejik Çalışmalar ya da Strateji ve Savaş gibi başlıklarda okutulan dersler, günümüzde artık Güvenlik, Güvenlik Çalışmaları ya da Uluslararası Güvenlik gibi genel başlıklardaki lisans ve lisansüstü derslere dönüştü.

Kitabın tam metni için tıklayınız

Reference: Aydın, Mustafa ve Ahmet Haluk Atalay (der.) (2012) Strateji ve Güvenlik, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.