Güvenlik Yazıları Serisi

04 Ocak 2020

Güvenlik sorunlarının evrimi ile küresel güvenlik gündeminden siber güvenlik, güvenlikleştirme, çatışma bölgesindeki kadınlar, terörle mücadeleye kadar güvenlikle ilgili tüm konularda tarihsel, teorik ve karşılaştırmalı analizler ile genel olarak tüm güvenlik alanını kapsayan, kısa analiz, yorum ve bilgilendirme notlarına yer veren Güvenlik Yazıları serisi, alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve ilgili teknik personel tarafından Güvenlik Portalı (https://trguvenlikportali.comiçin özel olarak hazırlanmıştır. Aşağıda listesi verileri yazılara erişim için bkz. https://trguvenlikportali.com/arastirma-2/guvenlik-yazilari/

 

No

Başlık

Yazar

Yayım Tarihi

1

Seyir Füzeleri: Nedir? Nasıl Çalışır? Nasıl Durdurulur?

SıtkıEgeli

 21.08.2019 

2

Taş Çağından Günümüze Güvenliğin Dönüşen Ontolojisi

Erdem Denk

 02.09.2019

3

Feminizm ve Güvenlik

Birgül Demirtaş

 10.09.2019 

4

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)

Ersin Embel

 16.09.2019

5

Barışı Destekleme Operasyonları

Toygar Halistoprak

 16.09.2019

6

Ekonomik Güvenlik: Gündelik Sabit Tehdit

İnan Rüma

 17.09.2019

7

Demokratik Barış

Binnur Özkececi

 08.09.2019

8

Mülteciler ve Güvenlikleştirme

Birgül Demirtaş

 10.09.2019

9

Varşova Paktı

Ersin Embel

 16.09.2019

10

NATO İşbirlikleri ve Ortaklıkları

Mitat Çelikpala

 29.09.2019

11

Transatlantik İlişkiler

Ebru Canan-Sokullu

 01.10.2019

12

İç Savaş

Binnur Özkececi-Taner

 08.09.2019

13

Barış İnşası

Cihan Dizdaroglu

 02.10.2019

14

Yatıştırma Politikası

Ersin Embel

 22.09.2019

15

Güçler Dengesi

Tarık Oğuzlu

 02.10.2019

16

Savaş ve Barışın Nedenleri: Siyasi Kurumlar, Demokrasi ve Ötesi

Emre Hatipoğlu

 03.10.2019

17

Kaynak Kıtlığı

Binnur Özkececi-Taner

 09.09.2019

18

Haklı Savaş

Fulya Aksu Ereker

 06.10.2019

19

Çatışma Çözümü

Cihan Dizdaroğlu

 07.10.2019

20

NATO ve Yeni Dünya Düzeni

Tarık Oğuzlu

 08.10.2019 

21

İnsani Müdahale

Toygar Halistoprak

 10.10.2019

22

Savaş Türleri

Ebru Canan-Sokullu

 10.10.2019

23

NATO’nun Güvenlik Anlayışı ve Stratejik Konseptleri

Fulya Aksu Ereker

 06.10.2019

24

Güvenlikleştirme

Fulya Hisarlıoğlu

 11.10.2019

25

Ekolojik Güvenlik: Hayati Tehdit

Senem Atvur - İnan Rüma

 14.10.2019

26

Terörizm ve Terörizmle Mücadele

Cenker Korhan Demir

 10.10.2019

27

NATO-Rusya İlişkileri

Tarık Oğuzlu

 20.10.2019

28

NATO

Fulya Aksu Ereker

 03.10.2019

29

Toplumsal Güvenlik

Fulya Hisarlıoğlu

 11.10.2019

30

Mülteciler ve Güvenlik

Ebru Canan-Sokullu

 20.10.2019

31

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü

Gencer Özcan

 21.09.2019

32

Barışı Koruma

Cenker Korhan Demir

 26.10.2019

33

Hibrit Savaş

Salih Bıçakcı

 28.10.2019

34

Kriz Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler

Haluk Karadağ

 28.10.2019

35

Soğuk Savaş

Kaan Kutlu Ataç

 28.10.2019

36

Güvenlik Kurum ve Yetkililerinin Demokratik Denetimi

Gencer Özcan

 21.09.2019

37

Etnik Çatışmalar

Cenker Korhan Demir

 26.10.2019

38

Özel Güvenlik Şirketleri

Şükriye Gökçe Gezer

 22.11.2019

39

Silahlı Güçler; Ordular, Para-Militer Yapılar, Özel Askeri Şirketler

Serhat Erkmen

 03.10.2019

40

Strateji ve Askeri Strateji

Kaan Kutlu Ataç

 28.10.2019

41

Çevreleme Politikası

Gencer Özcan

 18.10.2019

42

Siber Güvenlik

Salih Bıçakcı

 04.10.2019

43

Güvenlik Topluluğu

Mitat Çelikpala

 03.11.2019

44

Enerji Güvenliği

Emre Hatipoğlu

 03.11.2019

45

İstihbarat

Kaan Kutlu Ataç

 29.10.2019

46

Savaşın Değişimi

Haldun Yalçınkaya

 09.11.2019

47

Ortadoğu Barış Süreci

Serhat Erkmen

 11.11.2019

48

Güvenlik İkilemi

Mitat Çelikpala

 29.10.2019

49

NATO, Balkanlar ve Türkiye

Haluk Karadağ

 17.11.2019

50

Kültürel Güvenlik

Şükriye Gökçe Gezer

 27.11.2019