Dergi Yazıları | Policy Papers

Eski Dünya'dan Yeni Dünya'ya Türkiye'nin Dış İlişkileri

14 Haziran 2005

Mayıs ayı içerisinde İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa’da sona erişinin altmışıncı yıldönümü çeşitli törenlerle kutlandı. Bunların en büyüğü pek çok dünya liderinin katıldığı Moskova’da yapılan kutlamalardı. Bu törenlerde kutlanan artık varolmayan bir düzenin -eski dünya- başlangıç noktasıydı. İkinci Dünya Savaşını sona erdiren antlaşmalar ve takip eden düzenlemelerle oluşturulan “1945 Düzeni”, “Yalta…

devamı

Küreselleşme Karşısında Ulus Devlet-Ulusal Ekonomi ve Güvenlik

24 Mayıs 2005

Küreselleşme Tartışmaları Çok çeşitli tanımlarına rastlanan “küreselleşme” kavramını genel olarak dünya çapında giderek daha yaygın ilişkiler, artan karşılıklı bağımlılık ve herkes için daha fazla olanak ve hassasiyetler doğuracak şekilde yoğunlaşan uluslararası faaliyetler süreci olarak da tanımlamak mümkündür. Küreselleşmenin farklı tanımlarının ötesinde, hemen herkes bunun ilk küreselleşme olmadığı, fakat olumlu/olumsuz etkileriyle…

devamı

Ortadoğu'da Son Gelişmeler ve Türk-Amerikan İlişkileri

15 Mart 2005

Lübnan’da eski başbakan Refik Hariri’nin 14 Şubat’ta bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından başlayan Suriye karşıtı gösteriler sonunda hükümeti istifaya zorladı. Eylemi kimin yaptığı henüz açılığa kavuşmadı ama, ABD suikastı Suriye’yi köşeye sıkıştırmak için kullanmaya başladı bile. İsrail ve ABD’nin eylemin arkasında Suriye’nin olduğunu iddia etmelerinin ötesinde, ABD bu vesileyle Suriye’nin…

devamı

Dönüşen Dünya, Direnen Türkiye Dış Politikada Kırılmadan Esnemek Mümkün mü?

11 Mart 2005

 Dış politika prensip olarak uzun dönemli genel hedef ve ilkeler çerçevesinde sürdürülür. Hiçbir ülke sadece karşılaştığı olaylara tepki vererek uluslararası alanda etkin olamaz. Hedeflerin ne kadarının gerçekleştirilebileceği ise, ülkelerin kararlılıkları ve uzun erimli planlama kadar, uluslararası konumları, etkinlikleri, diğer devletlerin o ülkeyle ilişkilere verdikleri önem, ekonomik gelişmişlik düzeyi, kısaca uluslararası…

devamı

Avrupa 17 Aralık'ta Brüksel'de Neyi Tartıştı? Uzun İnce Yolda Zihinsel Sınırlamalar ve Türkiye'nin AB Macerası

11 Ocak 2005

17 Aralık 2004’de Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları sadece 3 sayfa ve 6 maddesi Türkiye’yle ilgili, ekleriyle birlikte toplam 27 sayfa ve 83 maddeden oluşan bir bildiri yayınladı. Üyelik süreciyle ilgili tartışmaların toz dumanı arasında az sayıdaki uzman dışında Türkiye’de hemen hiç kimsenin tamamını okuma zahmetine katlanmadığı,…

devamı