Kitaplar | Books

Turkish-American Relations: Past, Present and Future

10 Eylül 2020

It is said that a messenger from Sultan Selim III, who greeted Naval Captain William Bainbridge, the first American official to visit Istanbul, upon noticing the stars in the US flag remarked that it was 'a good omen of the future of friendly discourse which would exist between the two…

devamı

The Levant; Search for a Regional Order, 2018

14 Ocak 2019

The Levant; Search for a Regional Order, 2018   The rapid developments of recent years have drastically altered the political and economic landscapes of most countries in the Levant. Faced with a myriad of challenges, the (re)construction of a regional order in the region remains a highly complex and difficult…

devamı

Türkiye'de Güvenlik; Algı, Politika, Yapı

13 Kasım 2013

Türkiye’de güvenlik anlayışının kavramsallaştırması ve gelişimi ile alandaki akademik çalışmaların durumu ve bürokratik yapının işleyişini ele alan çalışmada, Türkiye’nin güvenlik kültürünün tarihsel ve coğrafi temellerini irdeleyerek, Türkiye’de siyaset yapımının kendine has bir güvenlik kültürü tarafından şekillendirildiği ifade edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun reel politiğe dayalı diplomasisi, toprak kaybı ve parçalanma endişesi ile…

devamı

Türkiye’de Güvenlik; Algı, Politika, Yapı

01 Kasım 2013

Güvenlik Çalışmaları Dizisinin sekizincin kitabı, Türkiye’de güvenlik anlayışının ve kavramsallaştırmasının gelişimi ile bu alandaki akademik çalışmaların durumu ve bürokratik yapının işleyişini ele alıyor. Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Yrd. Doç. Dr. Fulya Ereker tarafından hazırlanan çalışmada yazarlar, Türkiye’nin güvenlik kültürünün tarihsel ve coğrafi temellerini irdeleyerek, Türkiye’de siyaset yapımının kendine has…

devamı

Kafkaslar Değişim Dönüşüm - Avrasya Üçlemesi III

07 Kasım 2012

Önemli hidrokarbon enerji kaynaklarına yakınlığı ve Sovyet sonrası dönemde içine düştüğü çevresel, ekonomik, siyasal ve askeri istikrarsızlık unsurlarıyla gündeme gelen Kafkasya, uluslararası aktörlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ne kadar bölge ülkelerinin bağımsızlıklarının ilk yıllarındaki siyasi tedirginlikler azalmış, uluslararası alandaki konumları daha belirginleşmişse de, 1990'lı yılların ilk yarısında ortaya çıkan…

devamı