Makaleler | Journal Articles

Koronavirüs Sonrası Dünya

28 Nisan 2020

Prof. Dr. Mustafa Aydın UİK Panorama dergisi için yazdı.   Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) uluslararası gündemde yerini almasından bu yana salgının küresel etkileri üzerine çok sayıda fikir yazısına maruz kaldık. Bunların arasında özellikle, ele aldıkları konunun uzmanı olmayan amatör uluslararası ilişkilerciler tarafından kalem alınan büyük bir kısmı, hiçbir şeyin artık…

devamı

Türkiye'de Uluslararası İlişkiler: TRIP 2018 Üzerine Bir Değerlendirme - Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt: 16 Sayı: 64

03 Aralık 2019

    Dünya genelinde Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplinine yönelik çalışmalara paralel olarak Türkiye’de de disiplinin geçirdiği dönüşüm ve Türkiye’nin bilgi üretimine katkılarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle bu konulardaki çalışmalara veri sağlamak amacıyla 2007 ve 2009’da doğrudan Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) tarafından, 2011, 2014 ve 2018 yıllarında ise Institute for the…

devamı

Levantine Challenges on Turkish Foreign Policy

02 Aralık 2018

    Türkiye’nin Levant bölgesine yönelik algısı değişkendir. Türkiye, 1990’ların sonundan itibaren bölge ülkeleriyle yakın işbirliği arayışında olmasına ragmen, hernüz bölgeye yönelik bütüncül bir yaklaşım geliştirememiştir. Türkiye’nin bölgeye açılma isteğinin yanı sıra, son yıllarda Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarının keşfi, Arap Baharı’nın patlak vermesi ve bölgesel güç dengesindeki değişimler gibi uluslararası…

devamı

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Akademisyenleri ve Alana Yönelik Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme: TRIP 2014 Sonuçları

12 Nisan 2016

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 48, 2016 Mustafa AYDIN*, Fulya HİSARLIOĞLU** ve Korhan YAZGAN*** Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininin sınırları, özerk karakteri, diğer disiplinler ve dış politika uygulayıcıları ile etkileşimi gibi meseleler, Uİ literatüründe sıkça tartışılan araştırma konuları olmalarına karşın, bu konularda yapılan ampirik çalışmalar görece yetersizdir. Bu tartışmalara katkı sağlamak…

devamı