Security And Strategy

Geopolitics and Gas-Transit Security Through Pipelines

19 Nisan 2020

Regulations in the Energy Industry: Financial, Economic and Legal Implications, Ed. by André Dorsman, Özgür Arslan-Ayaydin, James Thewissen, Springer, 2020 The ownership, production, and transportation of energy became integral parts of global discussions about security, politics, economics, and finance after the oil crises of the 1970s. The first such crisis from October 1973 to…

devamı

Güvenlik Yazıları Serisi

04 Ocak 2020

Güvenlik sorunlarının evrimi ile küresel güvenlik gündeminden siber güvenlik, güvenlikleştirme, çatışma bölgesindeki kadınlar, terörle mücadeleye kadar güvenlikle ilgili tüm konularda tarihsel, teorik ve karşılaştırmalı analizler ile genel olarak tüm güvenlik alanını kapsayan, kısa analiz, yorum ve bilgilendirme notlarına yer veren Güvenlik Yazıları serisi, alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve ilgili teknik personel tarafından Güvenlik…

devamı

Turkey ‘on a balancing act between NATO and Russia’

16 Temmuz 2018

Turkey remains fully committed to NATO in practice, and has no willingness to distance itself from the Alliance, according to international relations expert Prof Mustafa Aydın, who adds that the country at the same time develops good relations with Russia “to balance its relations.” “From the Turkish perspective, there is a growing feeling that Turkish…

devamı

Turkey’s undeclared operation in Iraq

07 Haziran 2018

On the eve of parliamentary and presidential elections, Turkey has been quietly maintaining its constant air and ground pressure against the Kurdistan Workers’ Party (PKK) in northern Iraq and edging slowly and cautiously towards the Qandil Mountains ever since “Operation Olive Branch” in Syria’s Afrin ended late March 2018. Although preparation of the ground on the Turkish side…

devamı

Europe’s responsibility toward migrants

30 Nisan 2015

Bu yazı 30.04.2015 tarihinde Hurriyet Daily News Gazetesi'nde yayımlanmıştır. The history of migration correlates closely with the history of humankind. Throughout history, humans have left their homes in search of a new one for social, political and economic reasons or as a result of conflicts, natural disasters and humanitarian catastrophes. According to…

devamı

‘Süleyman Şah Operasyonu ne kahramanlık ne de hezimet’

25 Şubat 2015

Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu tahliye operasyonunu ne kahramanlık ne de hezimet olarak değerlendirmemek gerektiğini belirten Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, operasyon kapsamında PYD ile yapılan işbirliğinin ise barış sürecine katkı sağlayacağını söyledi. Halep’in Karakozak köyünde bulunan ve Türkiye’nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak…

devamı

Türkiye’de Güvenlik: Algı, Politika, Yapı

15 Ekim 2014

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 43, GÜZ 2014 Mustafa AYDIN ve Fulya EREKER* Bu çalışmada, toplumunun tarihsel olarak kendine özgü bir güvenlik tanımlaması çerçevesinde inşa edildiğini söyleyebileceğimiz Türkiye’de güvenlik ve strateji kültürünün temel dayanakları, gelişimi ve uygulanışı ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle Türkiye’nin güvenlik algılamalarının tarihi ve jeopolitik alt yapısına…

devamı

Türkiye’de Güvenlik; Algı, Politika, Yapı

01 Kasım 2013

Güvenlik Çalışmaları Dizisinin sekizincin kitabı, Türkiye’de güvenlik anlayışının ve kavramsallaştırmasının gelişimi ile bu alandaki akademik çalışmaların durumu ve bürokratik yapının işleyişini ele alıyor. Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Yrd. Doç. Dr. Fulya Ereker tarafından hazırlanan çalışmada yazarlar, Türkiye’nin güvenlik kültürünün tarihsel ve coğrafi temellerini irdeleyerek, Türkiye’de siyaset yapımının kendine has…

devamı

Strateji ve Güvenlik

21 Ekim 2012

Bireylerin varlıklarını sürdürebilmek için su ve yiyecek kadar temel ihtiyaçlarından birisi olan güvenlik, 1940’lardan bu yana Uluslararası İlişkiler disiplininin ana araştırma meseleleri arasında yer alır. Soğuk Savaş yılları boyunca Stratejik Çalışmalar çatısında strateji, savaş, jeopolitik ve caydırıcılık kimi çeşitli kardeş kavramlarla birarada anılan ve devlet-merkezli, askeri sorunlara odaklanan güvenlik kavramı,…

devamı

İslam Örneğinde Küreselleşen Dünyada Kimliğe Dayalı Güvenlik Tehditleri

01 Ağustos 2008

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 18, YAZ 2008 Mustafa AYDIN* ve Sinem AÇIKMEŞE** Bu makale, grup kimliği temeli olarak İslam dini ile uluslararası güvenliğe tehdit olarak ortaya çıkan siyasal İslam arasındaki bağlantı özelinde kimliğe dayalı güvenlik tehditlerinin etnik, dinsel ve medeniyetlere ilişkin boyutları ve bu tehditlerin küreselleşmeyle ilişkisini incelemektedir. Çalışma,…

devamı

Regional In/security: Redefining Threats and Responses

12 Eylül 2005

This proceedings includes revised papers submitted to the international conference on "Regional In/Security: Redefining Threats and Responses" organized by the International Relations Department of Ankara University, in cooperation with NATO Public Diplomacy Division and InternationalRelations Council of Turkey. The main aim of the Conference, which was held in Antalya on 20-23 October 2005, was to…

devamı

Küreselleşme Karşısında Ulus Devlet-Ulusal Ekonomi ve Güvenlik

24 Mayıs 2005

Küreselleşme Tartışmaları Çok çeşitli tanımlarına rastlanan “küreselleşme” kavramını genel olarak dünya çapında giderek daha yaygın ilişkiler, artan karşılıklı bağımlılık ve herkes için daha fazla olanak ve hassasiyetler doğuracak şekilde yoğunlaşan uluslararası faaliyetler süreci olarak da tanımlamak mümkündür. Küreselleşmenin farklı tanımlarının ötesinde, hemen herkes bunun ilk küreselleşme olmadığı, fakat olumlu/olumsuz etkileriyle…

devamı

Amerika Dünyadan Ne İstiyor? ABD'nin Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Dış Politikası

21 Mayıs 2003

STRADİGMA.COM, AYLIK STRATEJİ VE ANALİZ E-DERGİSİ, MAYIS 2003, SAYI 4 Bu sorunun en kısa cevabı "elbette onu yönetmek istiyor" olacaktır. Fakat, ABD basit bir şekilde dünyayı yönetmenin ötesinde, onu kendi arzuladığı şekilde şekillendirmek de istediği ve bu durum hepimizi doğrudan etkilediği için, derinliği olmayan basit gözlemlerin ötesinde bu yargının arka planını incelemek…

devamı