Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Uygulamaları ile Disipline Bakış Açıları ve Siyasi Tutumları Anketi

01 Eylül 2007

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 15, 2007. Mustafa AYDIN Nisan-Haziran 2007′de Türkiye’deki üniversitelerin Uluslararası İlişkiler (UAİ) bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasında dünyadaki değişimlerin disiplin üzerinde etkili olup olmadığı ve eğitime ne kadar yansıdığını sorgulayan bir anket çalışması yapılmıştır. Katılımcıların kişisel deneyimlerinden akademik tercihlerine, siyasi yönelimlerinden eğitim modellerine, disiplinin gelişimiyle ilgili…

devamı

Enerji Satrancında Şahımız Mat Olabilir mi?

03 Temmuz 2007

Röportaj: Prof. Dr. Mustafa Özcan ÜLTANIR Ültanır: Sayın Aydın, Sovyetlerin çöküşünden sonra Türkiye ortaya çıkan Türki Cumhuriyetlerle, başlangıçta karşılıklı olarak büyük bir heyecanla çok sıcak ilişkiler geliştirmeye girişti. 2000 yılına kadar da Türkiye’nin o bölgede aktif olduğunu görüyoruz. Bu dönemde tasarlanıp, kotarılan, anlaşmaya bağlanan projeler var. Bunlardan gerçekleşen en önemlisi…

devamı

Regionalization of Great Power Security – Near Abroad, Broader Middle East, and European Neighbourhood

20 Mart 2007

GLOBALISATION AND ENVIRONMENTAL CHALLENGES: RECONCEPTUALISING SECURITY IN THE 21ST CENTURY, SPRINGER, 2007 Mustafa Aydın and Neslihan Kaptanoğlu The end of the Cold War and the 9/11 attacks had profound effects on international relations. Despite the interpretation of 9/11 by some as manifestation of the growing importance of globalization at the…

devamı