Riskler ve Fırsatlar Kavşağında Irak’ın Geleceği ve Türkiye, TEPAV, 2007

01 Aralık 2007

ABD işgalinin ardından Irak, öngörülen siyasi yapıya kavuşturulamamış, ekonomik ve güvenlik sorunları ağırlaşmış, sosyal yapısı çözülmüş ve genel olarak ülke kaosa sürüklenmiştir. Irak’taki gelişmeler ABD’nin küresel pozisyonunu, bölgesel dengeleri ve bölge ülkelerinin iç yapılarını etkilemektedir. Bir bölge ülkesi olan Türkiye de Irak’la bağlantılı gelişmelerden etkilenmiş ve etkilenmeye devam etmektedir. O…

devamı

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Uygulamaları ile Disipline Bakış Açıları ve Siyasi Tutumları Anketi

01 Eylül 2007

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 15, 2007. Mustafa AYDIN Nisan-Haziran 2007′de Türkiye’deki üniversitelerin Uluslararası İlişkiler (UAİ) bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasında dünyadaki değişimlerin disiplin üzerinde etkili olup olmadığı ve eğitime ne kadar yansıdığını sorgulayan bir anket çalışması yapılmıştır. Katılımcıların kişisel deneyimlerinden akademik tercihlerine, siyasi yönelimlerinden eğitim modellerine, disiplinin gelişimiyle ilgili…

devamı