Beş Deniz Havzasında Türkiye

08 Ocak 2006

Beş Deniz Havzasında Türkiye kitabı Soğuk Savaş sonrası Türk dış politikasını ve Türkiye’nin çevresindeki bölgelerle ilişkilerini analiz etmektedir. Türkiye’nin yerleşik olduğu coğrafya ile etki alanını tanımlamak için geliştirilen “Beş Deniz Havzası” kavramı Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi, Hazar Denizi ve Karadeniz’le çevrili alanı tanımlamaktadır. Sovyetler Birliği’nin dağılması ve iki kutuplu dünya…

devamı

Rüzgara Karşı Durmak: Türk Dış Politikası Kırılmadan Esneyebilir mi?

01 Kasım 2005

Dış politika prensip olarak uzun dönemli genel hedef ve ilkeler çerçevesinde sürdürülür. Hiçbir ülke sadece karşılaştığı olaylara tepki vererek uluslararası alanda etkin olamaz. Hedeflerin ne kadarının gerçekleştirilebileceği ise, ülkelerin kararlılıkları ve uzun erimli planlamaları kadar, uluslararası konumları, etkinlikleri, diğer devletlerin o ülkeyle ilişkilere verdikleri önem, ekonomik gelişmişlik düzeyi, kısaca uluslararası…

devamı

Regional In/security: Redefining Threats and Responses

12 Eylül 2005

This proceedings includes revised papers submitted to the international conference on "Regional In/Security: Redefining Threats and Responses" organized by the International Relations Department of Ankara University, in cooperation with NATO Public Diplomacy Division and InternationalRelations Council of Turkey. The main aim of the Conference, which was held in Antalya on 20-23 October 2005, was to…

devamı

Büyük Oyun'dan Öz Büyük Oyun'a Avrasya'da Demokrasi ve Güç Mücadelesi

08 Eylül 2005

SSCB çöküşüyle ortaya çıkan boşluğu doldurmaya talip olan Türkiye, İran ve Rusya Federasyonu (RF) arasındaki rekabet, 19. yüzyılda Britanya İmparatorluğu ile Rus Çarlığı arasında Afganistan ve Orta Asya’nın kontrolü için yaşanan mücadeleyi hatırlattığı için İkinci Büyük Oyun olarak adlandırılmıştı. Zamanla önce İran’ın, ardından Türkiye’nin öngörülen büyük oyunu oynayamaya ekonomik, siyasi…

devamı