İletişim Bilgileri

logo
Prof.Dr. Mustafa Aydın
Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü


Kadir Has Üniversitesi
Merkez Kampüs,
İİSBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü,
34083, Cibali – İstanbul
T: (212) 533 65 32 | 1235